Greasy Fork is available in English.

论坛快捷回帖

使用自定义内容或本扩展预定义的回帖内容,快捷回复支持的论坛的发帖!

Tác giả
北门清燕
Cài đặt hàng ngày
3
Số lần cài đặt
1.865
Đánh giá
37 0 0
Phiên bản
0.2.0.5
Đã tạo
Đã cập nhật
Giấy phép
N/A
Áp dụng cho
  • */thread*.*
  • /forum.php?mod==viewthread*
  • /forum.php?mod=viewthread*
  • /forum/forum.php?mod=viewthread*
  • /forum/thread*
  • /bbs/forum.php?mod=viewthread*
  • /forum.php?mod=post

Mô tả của tác giả

论坛快捷回帖

使用自定义内容或本扩展预定义的回帖内容,快捷回复支持的论坛的发帖!

v0.2.0.3更新:

支持更多discuz论坛页;

感谢mogoyu的热心反馈!

如需支持更多论坛,请通过以下方式联系作者。如需反馈问题,请加Q群663099879,或扫描下面二维码快速加群