Greasy Fork is available in English.

恢复闲鱼搜索功能

用了这个脚本,还能使用电脑版闲鱼的搜索功能.顺便去了广告.

Tác giả
Y-A-K-E
Cài đặt hàng ngày
0
Số lần cài đặt
1.031
Đánh giá
5 0 0
Phiên bản
0.3
Đã tạo
Đã cập nhật
Giấy phép
N/A
Áp dụng cho

Mô tả của tác giả

电脑版的闲鱼已经下线了搜索功能,

用了这个脚本,还能使用搜索功能.
顺便处理了遮挡广告