Greasy Fork is available in English.

Douban Download Search(支持https)

增加豆瓣电影、图书,音乐的下载搜索链接

Tác giả
Liu Binyan
Cài đặt hàng ngày
10
Số lần cài đặt
15.706
Đánh giá
206 1 0
Phiên bản
1.6.2
Đã tạo
Đã cập nhật
Giấy phép
N/A
Áp dụng cho

Mô tả của tác giả

这个脚本是Douban Download Search的完善版,并保留原作者一切权利。
读书页面增加了新浪爱问、Readfree、我的小书屋、Mobilism、So-Kindle以及SoKindle等搜索引擎
电影页面删除bt与ed2k等对墙内用户不友好的搜索,新增若干搜索引擎(后续还会不断添加)