Greasy Fork is available in English.

m.facebook.com notification for Firefox Android

Push a notification when a message comes. This script only works on Android Firefox.

Tác giả
Pblaze
Cài đặt hàng ngày
1
Số lần cài đặt
13
Đánh giá
0 0 0
Phiên bản
0.4
Đã tạo
01-12-2017
Đã cập nhật
01-12-2017
Giấy phép
N/A
Áp dụng cho

Still under development.