Greasy Fork is available in English.

Auto Disable YouTube AutoPlay Next Video Setting

Auto disable YouTube's AutoPlay Next Video setting at top sidebar of video page

Tác giả
jcunews
Cài đặt hàng ngày
1
Số lần cài đặt
500
Đánh giá
6 0 0
Phiên bản
1.0.4
Đã tạo
27-11-2017
Đã cập nhật
05-04-2021
Giấy phép
GNU AGPLv3
Áp dụng cho

Update for site changes