Greasy Fork is available in English.

Fix Blogtruyen Top Bar

Make the top bar at blogtruyen not appear or disappear when scrolling.

Tác giả
Pblaze
Cài đặt hàng ngày
0
Số lần cài đặt
22
Đánh giá
0 0 0
Phiên bản
1.1
Đã tạo
20-11-2017
Đã cập nhật
20-11-2017
Giấy phép
N/A
Áp dụng cho

You can also try these related scripts: