Greasy Fork is available in English.

m.facebook.com Auto Scroll Back

Auto scroll back when switch from messenger tab to news feed.

Tác giả
Pblaze
Cài đặt hàng ngày
0
Số lần cài đặt
81
Đánh giá
0 0 0
Phiên bản
1.6
Đã tạo
14-11-2017
Đã cập nhật
12-02-2018
Giấy phép
N/A
Áp dụng cho

Auto scroll back when switch from messenger tab to news feed.