Greasy Fork is available in English.

AC-CSDN自动展开全文

避免CSDN阅读文章需要点击按钮,非常的方便

Tác giả
inDarkness
Cài đặt hàng ngày
0
Số lần cài đặt
379
Đánh giá
5 0 0
Phiên bản
2.1
Đã tạo
Đã cập nhật
Giấy phép
N/A
Áp dụng cho

Mô tả của tác giả

CSDN很尴尬,本来网页都是正常显示的数据,结果非要搞个JS来让页面数据隐藏一下,数据实际还是在,并不能减弱html的资源占用。所以还不如和以前一样的开启,只是文章短一点要好看一些,但是带来的体验就是:用户搜索关键字,搜索到了,但是不点击下那个展开按钮根本看不到文章内容,所以还是推荐使用本脚本