Greasy Fork is available in English.

TreeBar

目录树导航 - 显示文章目录大纲导航

Tác giả
zhilidali
Cài đặt hàng ngày
1
Số lần cài đặt
2.241
Đánh giá
35 0 0
Phiên bản
0.1.9
Đã tạo
Đã cập nhật
Giấy phép
MIT Licensed
Áp dụng cho

Mô tả của tác giả

原则上可支持任意页面,现处于内测阶段,仅开放支持个人常用网站:

如你希望可适配更多网站,欢迎反馈
bug提交:https://github.com/zhilidali/TreeBar/issues