Greasy Fork is available in English.

FGD

Direct google links with click or hover to copy urls displayed below results

Đây là phiên bản của script này, nơi mã nguồn đã được cập nhật. Hiện tất cả các phiên bản.