Greasy Fork is available in English.

小朱VIP视频在线解析

在各大视频网站的视频标题旁上显示“小朱vip解析”按钮,可以在线播放vip视频;支持优酷,腾讯,爱奇艺等常用视频。

Tác giả
zhuguli
Cài đặt hàng ngày
0
Số lần cài đặt
4.965
Đánh giá
10 0 0
Phiên bản
2.4
Đã tạo
Đã cập nhật
Giấy phép
N/A
Áp dụng cho
该脚本可以在各大视频网站的视频标题旁上显示“小朱vip解析”按钮,可以在线播放vip视频;支持优酷vip,腾讯vip,爱奇艺vip等常用视频。当点击按钮后会自动跳转到小朱VIP视频解析网站中,之后选择脚本,点击go就可以播放了,省去了复制粘贴视频网址的过程,非常方便。