Greasy Fork is available in English.

Zepto.js + selector

Zepto.js 增加了 selector 模块

Đây là phiên bản của script này, nơi mã nguồn đã được cập nhật. Hiện tất cả các phiên bản.