Greasy Fork is available in English.

搜索引擎跳转

简单的搜索引擎跳转

Tác giả
tgxhx
Cài đặt hàng ngày
0
Số lần cài đặt
388
Đánh giá
7 0 0
Phiên bản
0.6
Đã tạo
Đã cập nhật
Giấy phép
N/A
Áp dụng cho
Tất cả trang web

Mô tả của tác giả

几个常用的搜索引擎搜索跳转,目前支持谷歌、百度、必应、知乎、豆瓣、淘宝