Greasy Fork is available in English.

xpg2ydk

手抄网插件 ver 2.0.2014.8.12.1

Đây là phiên bản của script này, nơi mã nguồn đã được cập nhật. Hiện tất cả các phiên bản.