Greasy Fork is available in English.

超简易解除网页限制

解除网页的复制 、拖动 、选中 、右键 、粘贴等限制。没有多余的代码,仅28行,尽量做到不占资源.

Tác giả
树荫下的天空
Cài đặt hàng ngày
0
Số lần cài đặt
12.483
Đánh giá
48 0 0
Phiên bản
1.0.4
Đã tạo
Đã cập nhật
Giấy phép
N/A
Áp dụng cho
Tất cả trang web
解除网页的复制 、拖动 、选中 、右键 、粘贴等限制。
没有多余的代码,仅28行,尽量做到不占资源.