Greasy Fork is available in English.

全网VIP视频破解 会员视频播放集合

破解[优酷|腾讯|乐视|爱奇艺|芒果|AB站|音悦台]等VIP或会员视频,有直接跳转+备用接口列表。

Đây là phiên bản của script này, nơi mã nguồn đã được cập nhật. Hiện tất cả các phiên bản.

  • v1.0.4 - 删除部分不友好的接口
  • v1.0.3 - 更改官方接口输出错误
  • v1.0.2 - 更新接口,删除广告多,垃圾接口
  • v1.0.1