Greasy Fork is available in English.

吾爱破解论坛回帖自动填写验证问题答案

吾爱破解论坛点击回帖内容输入框后,自动填写验证问题答案

Tác giả
北门清燕
Cài đặt hàng ngày
6
Số lần cài đặt
4.817
Đánh giá
32 0 0
Phiên bản
0.4
Đã tạo
Đã cập nhật
Giấy phép
N/A
Áp dụng cho

Mô tả của tác giả

1、吾爱破解论坛点击回帖内容输入框后,自动填写验证问题答案;
2、高级回复支持自动填写验证问题答案;
3、点击“换一个”后,自动填写新验证问题的答案;
4、点击“我来回答”按钮弹出的回复窗口自动填写验证问题答案
* 发帖超过15贴以后可解除回帖、发帖验证码限制步骤。至此可移除本扩展,节省您的浏览器内存占用。
欢迎关注作者其它扩展,感谢您的使用


如需反馈问题,请加Q群663099879,或扫描下面二维码快速加群