Greasy Fork is available in English.

Custom Mturk Tab Titles

Adds new settings to the very bottom of your Dashboard page that allow you to set tab titles for urls.

Tính đến 2014-07-08 16:24:22 UTC. Xem phiên bản mới nhất.

Tác giả
Cristo 2
Đánh giá
0 0 0
Phiên bản
0.2
Đã tạo
Đã cập nhật
Giấy phép
N/A
Áp dụng cho
  • https://www.mturk.com*