Greasy Fork is available in English.

TACS (Tiberium Alliances Combat Simulator)

Allows you to simulate combat before actually attacking.

Thảo luận ở Greasy Forum

Ask a question, post a review, or report the script.

Người yêu thích

Script này vẫn chưa được đã ưa thích bởi bất cứ ai.

Đăng nhập để thêm vào mục yêu thích.