Greasy Fork is available in English.

TACS (Tiberium Alliances Combat Simulator)

Allows you to simulate combat before actually attacking.

Script này đã bị xóa.

Tác giả
Legend
Cài đặt hàng ngày
0
Số lần cài đặt
39
Đánh giá
0 0 0
Phiên bản
3.01b
Đã tạo
Đã cập nhật
Giấy phép
N/A
Áp dụng cho
  • https://prodgame*.alliances.commandandconquer.com/*/index.aspx*

Mô tả của tác giả

TACs. got script mix up :/

Other script is helpful for base layout, but this is TACS