Greasy Fork is available in English.

restart_D5

Adds a simple reboot button in the upper right corner of TP-Link's ARcher D5 modem/router homepage

Tác giả
Exa hope
Cài đặt hàng ngày
0
Số lần cài đặt
12
Đánh giá
0 0 0
Phiên bản
1
Đã tạo
20-06-2017
Đã cập nhật
20-06-2017
Giấy phép
N/A
Áp dụng cho
Nothing Fancy about it, just a reboot button.
Works with TP-Link Archer D5.