Greasy Fork is available in English.

淘米辅助工具

为方便域名爱好者打造的辅助型工具。支持万网、聚名网、易名中国、爱名网(可能会不定期更新)。

Tác giả
北门清燕
Cài đặt hàng ngày
0
Số lần cài đặt
113
Đánh giá
4 0 0
Phiên bản
0.5.4
Đã tạo
Đã cập nhật
Giấy phép
N/A
Áp dụng cho

Mô tả của tác giả

taomi-tools

淘米辅助工具(全网第一款购买域名类浏览器扩展)

为方便域名爱好者打造的辅助型工具。支持万网、聚名网、易名中国、爱名网(可能会不定期更新);

功能如下:

 1. 域名列表、域名出售详情页增加以下按钮:

  • 天眼查
  • 估价
  • 查域名注册情况
  • 站长工具(爱站)综合查询
  • whois历史信息查询
 2. 域名出售列表支持批量多选(勾选第一个域名之后3秒内再勾选第二个域名,则两个域名之间的域名将被批量选中),(暂不支持易名中国);

  域名出售列表支持批量多选

 3. 搜索时自动补上".com"后缀(仅支持聚名网);  

 4. 可以使用“一键检测注册状态”按钮(仅支持聚名网);

 5. 支持被隐藏的拼音类域名(支持的域名文字显示为绿色,仅支持聚名网);

 6. 预订列表支持保存查询设置项(仅支持聚名网);
  域名预订列表支持保存查询设置项

如需反馈问题,请加Q群663099879,或扫描下面二维码快速加群