Greasy Fork is available in English.

视频网HTML5播放小工具

三大功能 。启用HTML5播放;万能网页全屏;添加快捷键:快进、快退、暂停/播放、音量、下一集、切换(网页)全屏、上下帧、播放速度。支持视频站点:油管、TED、优.土、QQ、B站、西瓜视频、爱奇艺、A站、PPTV、芒果TV、咪咕视频、新浪、微博、网易[娱乐、云课堂、新闻]、搜狐、风行、百度云视频等;直播:斗鱼、YY、虎牙、龙珠、战旗。可增加自定义站点

Tác giả
xinggsf
Cài đặt hàng ngày
296
Số lần cài đặt
641.453
Đánh giá
2434 24 11
Phiên bản
1.7.6
Đã tạo
12-06-2017
Đã cập nhật
12-05-2021
Giấy phép
N/A
Áp dụng cho

脚本在搜狐视频的效果图

其它H5脚本推荐: CCAV HTML5脚本

火猫直播脚本

龙珠直播脚本