Greasy Fork is available in English.

微信公众号编辑器中英文自动加空格

在微信公众号编辑器中加入一个用于自动在中英文间添加空格的按钮

Tác giả
BackRunner
Cài đặt hàng ngày
2
Số lần cài đặt
265
Đánh giá
8 0 0
Phiên bản
1.2019
Đã tạo
Đã cập nhật
Giấy phép
MIT
Áp dụng cho

Mô tả của tác giả

一个自用的用于在微信公众号官方编辑器中给文章在中英文之间自动添加空格的脚本。
脚本会在编辑器工具栏的第一栏添加一个“加空格”按钮,点击即可。

【目前仅在 Chrome 下通过测试。】
===========================
新版采用了我的另一个开源项目han-simple的正则,有兴趣的可以去关注一下