Greasy Fork is available in English.

Relevance Groupon on Mturk

Hides instructions, auto opens link, when radio is clicked new window closes and hit submits.

Đây là phiên bản của script này, nơi mã nguồn đã được cập nhật. Hiện tất cả các phiên bản.