Greasy Fork is available in English.

Relevance Groupon on Mturk

Hides instructions, auto opens link, when radio is clicked new window closes and hit submits.

Tác giả
Cristo
Cài đặt hàng ngày
0
Số lần cài đặt
63
Đánh giá
0 0 0
Phiên bản
1.0
Đã tạo
Đã cập nhật
Giấy phép
N/A
Áp dụng cho