Greasy Fork is available in English.

Mturk Hit Not Accepted

Unaccepted hits will have a light red background.

Đây là phiên bản của script này, nơi mã nguồn đã được cập nhật. Hiện tất cả các phiên bản.