Greasy Fork is available in English.

Custom Google Search for Mturk

A new window will open and search the highlighted words and saved words.

Đây là phiên bản của script này, nơi mã nguồn đã được cập nhật. Hiện tất cả các phiên bản.