Greasy Fork is available in English.

VIP视频在线解析,影视全能搜索

在视频标题旁上显示“vip解析”按钮和“搜索电影”按钮,在线播放vip视频;支持优酷vip,腾讯vip,爱奇艺vip,芒果vip,乐视vip等常用视频...

Tác giả
龙轩
Cài đặt hàng ngày
60
Số lần cài đặt
249.191
Đánh giá
613 3 1
Phiên bản
1.5.1
Đã tạo
13-02-2017
Đã cập nhật
11-05-2020
Giấy phép
N/A
Antifeatures
Áp dụng cho

VIP视频解析

2020-3-24 修改部分按钮。

6.29更新优酷,腾讯视频不显示按钮的问题
电影搜索---一键搜索90%以上的影视资源

支持优酷vip,爱奇艺vip,腾讯vip,乐视vip,芒果vip,acfun,bilibili,土豆vip,音悦台,1905等vip资源的解析