Greasy Fork is available in English.

AC-论坛悬浮回复框

常用论坛的悬浮回复框,点击固定,再次点击缩回

Tác giả
inDarkness
Cài đặt hàng ngày
0
Số lần cài đặt
762
Đánh giá
40 0 0
Phiên bản
2.7
Đã tạo
Đã cập nhật
Giấy phép
N/A
Áp dụng cho
Tất cả trang web

Mô tả của tác giả

类似于CSS效果:https://userstyles.org/styles/97023/2
点击右下角回复框的【边框】即可固定回复框
再次点击回复框的边框即可完成隐藏