Greasy Fork is available in English.

IP Hunter for ZTE-MF6m by unel

This userscript automatically reconnects the mobile data for some ZTE MF6M modems until it connects to a matching IP address.

Tác giả
Lyoniel
Cài đặt hàng ngày
0
Số lần cài đặt
65
Đánh giá
0 0 0
Phiên bản
1.0.2
Đã tạo
11-01-2017
Đã cập nhật
12-01-2017
Giấy phép
N/A
Áp dụng cho