Greasy Fork is available in English.

微软翻译组件

微软翻译组件 右下角点击翻译

Tác giả
aogg
Cài đặt hàng ngày
1
Số lần cài đặt
15.219
Đánh giá
108 0 0
Phiên bản
2.3.25
Đã tạo
26-12-2016
Đã cập nhật
23-12-2017
Giấy phép
N/A
Áp dụng cho
Tất cả trang web

现在翻译出现弹框但一直提示翻译中就是微软进行了ip限制,目前暂无解决方案。 根据情况如果是微软不允许被放到Greasy Fork,那就只有弃坑了!! 目前部分还能用!!

V2版

由于微软翻译无法自动获取翻译为什么语言,所以修改此版 固定翻译为: 1、简体中文 2、繁体中文 3、粤语 4、日文 5、英文

已有功能: 1、双击隐藏 2、右击菜单: 2.1、当前网站永久隐藏 2.2、一键翻译 3、脚本命令: 3.1、切换微软一键翻译

如需添加可 反馈

V1版

原英文(注意右下角的翻译按钮) 微软翻译组件原英文说明图片

点击翻译按钮后: 微软翻译组件翻译后说明图片