Greasy Fork is available in English.

Original Google For Personal Blocklist

将使用Personal Blocklist (by Google)后的Google的搜索界面改成原来的样子

Tác giả
ipcjs
Cài đặt hàng ngày
0
Số lần cài đặt
186
Đánh giá
1 0 0
Phiên bản
0.2
Đã tạo
20-12-2016
Đã cập nhật
19-02-2018
Giấy phép
N/A
Áp dụng cho

You can also try these related scripts: