Greasy Fork is available in English.

『净网卫士』 吾爱破解论坛

移除广告,精简页面。新增论坛后台自动签到。

Tác giả
Hunlongyu
Cài đặt hàng ngày
1
Số lần cài đặt
10.160
Đánh giá
65 0 0
Phiên bản
0.3.3
Đã tạo
Đã cập nhật
Giấy phép
N/A
Áp dụng cho

Mô tả của tác giả

吾爱破解 52pojie

功能

 • 增加免打扰自动签到

 • 移除页面内广告

 • 移除页面背景

 • 移除顶部工具条

 • 移除版规

 • 移除用户签名

 • 移除底部免责声明

 • 移除回帖框背景图

更新日志:20190627

 1. 新增免打扰自动签到。

更新日志:20190620

 1. 改用 css 控制 dom 隐藏显示。
 2. 移除了 jquery 依赖。
 3. 自动更新脚本,以及增加反馈支持地址。