Greasy Fork is available in English.

mozillaZine Forums: Fix sidebar when scrolling

Fix sidebar position when scrolling

Tác giả
LouCypher
Cài đặt hàng ngày
0
Số lần cài đặt
59
Đánh giá
2 0 0
Phiên bản
1.0
Đã tạo
Đã cập nhật
Giấy phép
MPL 2.0
Áp dụng cho