Greasy Fork is available in English.

Virtonomica: убирает из списка предприятия в отпуске

Убирает из списка предприятия в отпуске на странице Управление - Персонал

Tác giả
cobr123
Cài đặt hàng ngày
0
Số lần cài đặt
101
Đánh giá
0 0 0
Phiên bản
1.0
Đã tạo
Đã cập nhật
Giấy phép
N/A
Áp dụng cho
  • virtonomica.com
  • virtonomica.net
  • virtonomica.org
  • virtonomica.de
  • virtonomica.co.uk