Greasy Fork is available in English.

Virtonomica: быстрая отмена строительства

Позволяет быстро отменять строительство подразделения без дополнительных окон

Tác giả
cobr123
Cài đặt hàng ngày
0
Số lần cài đặt
65
Đánh giá
0 0 0
Phiên bản
1.0
Đã tạo
Đã cập nhật
Giấy phép
N/A
Áp dụng cho
  • http*://*virtonomic*.*/*/main/company/view/*/unit_list/building