Greasy Fork is available in English.

Virtonomica: Обновление главного окна после закрытия дочернего

Обновление главного окна после закрытия дочернего

Tác giả
cobr123
Cài đặt hàng ngày
0
Số lần cài đặt
147
Đánh giá
1 0 0
Phiên bản
1.7
Đã tạo
Đã cập nhật
Giấy phép
N/A
Áp dụng cho
  • http*://*virtonomic*.*/*/main/unit/view/*
  • http*://*virtonomic*.*/*/window/unit/supply/create/*/step2
  • http*://*virtonomic*.*/*/window/unit/equipment/*