Greasy Fork is available in English.

anti-redirect

去除重定向, 支持谷歌/百度/搜狗/360/知乎/贴吧/简书/豆瓣/微博...

Tác giả
s34304
Cài đặt hàng ngày
1
Số lần cài đặt
1.083
Đánh giá
8 0 0
Phiên bản
2.19.0
Đã tạo
17-10-2016
Đã cập nhật
22-03-2021
Sự tương thích
Tương thích với Firefox Tương thích với Chrome
Giấy phép
Anti 996 License; https://github.com/axetroy/anti-redirect/blob/master/LICENSE
Áp dụng cho
 • google.com
 • google.net
 • google.org
 • google.de
 • google.co.uk
 • youtube.com
 • youtube.com
 • *www.baidu.com*
 • *tieba.baidu.com*
 • *v.baidu.com*
 • *www.so.com*
 • *www.zhihu.com*
 • *daily.zhihu.com*
 • *weibo.com*
 • *twitter.com*
 • *zhuanlan.zhihu.com*
 • *www.sogou.com*
 • *encrypted.google.com*
 • *juejin.im*
 • *xueshu.baidu.com*
 • *xueshu.baidu.com*
 • *xueshu.baidu.com*
 • *xueshu.baidu.com*
 • *xueshu.baidu.com*
 • *mail.qq.com*
 • *addons.mozilla.org*
 • *www.jianshu.com*
 • *www.jianshu.com*
 • *www.jianshu.com*
 • *www.douban.com*
 • *www.douban.com*
 • *getpocket.com*
 • *www.dogedoge.com*
 • *www.dogedoge.com*
 • *51.ruyo.net*
 • *51.ruyo.net*
 • *steamcommunity.com*
 • *mijisou.com*
 • *blog.csdn.net*
 • *app.yinxiang.com*
 • *.oschina.net*