Greasy Fork is available in English.

Virtonomica: Подсветка в отчете по производству

Подсветка по качу производства относительно среднереалмового в отчете по производству

Tác giả
cobr123
Cài đặt hàng ngày
0
Số lần cài đặt
276
Đánh giá
0 0 0
Phiên bản
1.6
Đã tạo
Đã cập nhật
Giấy phép
N/A
Áp dụng cho
  • http*://*virtonomic*.*/*/main/company/view/*/sales_report/by_produce
  • http*://*virtonomic*.*/*/main/company/view/*/sales_report/by_consume