Greasy Fork is available in English.

Virtonomica: фильтр для отчета "городская энергосеть" (City power grid filter)

Фильтр для отчета "аналитика" - "анализ рынков" - "энергопотребление" - "городская энергосеть"

Tác giả
cobr123
Cài đặt hàng ngày
0
Số lần cài đặt
170
Đánh giá
0 0 0
Phiên bản
1.0
Đã tạo
Đã cập nhật
Giấy phép
N/A
Áp dụng cho
  • http*://*virtonomic*.*/*/main/globalreport/energy/city