Greasy Fork is available in English.

ymail-basic. ADVANCED TURBO

Make BASIC Yahoo! MAIL more ADVANCED, SHIFT+CLICK for range-(un)select e-mails / TURBO select all / TURBO actions (e-mail moves, star/read/unread flags, etc.) will trigger immediately upon select / keyboard shortcuts (CTRL+A, DEL, ←, →) / Remove ads crap

Tác giả
jesus2099
Cài đặt hàng ngày
0
Số lần cài đặt
136
Đánh giá
1 0 1
Phiên bản
2021.1.19.2099
Đã tạo
10-06-2014
Đã cập nhật
03-02-2021
Sự tương thích
Tương thích với Firefox Tương thích với Chrome
Giấy phép
N/A
Áp dụng cho
  • /^https?://mail.yahoo.com/b/.*/