Greasy Fork is available in English.

嗅探迅雷链接 Jaeger

嗅探页面内所有迅雷下载链接,方便批量离线下载

Tác giả
jaeger
Cài đặt hàng ngày
4
Số lần cài đặt
15.249
Đánh giá
109 1 0
Phiên bản
1.4.4
Đã tạo
Đã cập nhật
Giấy phép
N/A
Áp dụng cho
Tất cả trang web

嗅探迅雷链接

嗅探页面内所有迅雷下载链接,方便批量离线下载。

用法

在任意页面按快捷键 alt+x 启动嗅探。

作者

Jaeger JaegerCode@gmail.com

截图

测试页面:http://www.loldytt.com/Dianshiju/LJM/