Greasy Fork is available in English.

l.js

l.js is another simple/tiny javascript/css loader

Đây là phiên bản của script này, nơi mã nguồn đã được cập nhật. Hiện tất cả các phiên bản.