Greasy Fork is available in English.

iks: virtonomica оптовое строительство (добавил выбор региона и страны)

Автоматический запуск постройки нескольких подразделений одного типа, кроме офисов. origin: https://greasyfork.org/ru/scripts/9228-iks-virtonomica-%D0%BE%D0%BF%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE

Tác giả
cobr123
Cài đặt hàng ngày
0
Số lần cài đặt
583
Đánh giá
2 0 0
Phiên bản
10.46
Đã tạo
Đã cập nhật
Giấy phép
N/A
Áp dụng cho
  • http*://*virtonomic*.*/*/main/unit/create/*
  • http*://*virtonomic*.*/*/main/unit/view/*
  • http*://*virtonomic*.*/*/main/company/view/*/*