Greasy Fork is available in English.

Remove Google doodles

Stop the doodle madness!

Tác giả
fiatjaf
Cài đặt hàng ngày
2
Số lần cài đặt
245
Đánh giá
2 0 0
Phiên bản
0.1
Đã tạo
12-08-2016
Đã cập nhật
12-08-2016
Giấy phép
MIT
Áp dụng cho

Google Doodles were nice in the past, but they've passed all limits of reasonableness. Too much animations, too many, too often.

Kill them all.