Greasy Fork is available in English.

去除360极速扩展中心限制

让其他基于chromium的浏览器可以直接从360极速扩展中心下载扩展

Tác giả
Jim Smith
Cài đặt hàng ngày
1
Số lần cài đặt
5.730
Đánh giá
62 0 0
Phiên bản
0.0.1
Đã tạo
Đã cập nhật
Sự tương thích
Tương thích với Chrome
Giấy phép
GPL v3
Áp dụng cho

Mô tả của tác giả

让其他基于chromium/blink的浏览器可以直接从360极速扩展中心下载扩展
部分代码源于https://greasyfork.org/zh-CN/scripts/17800,感谢原作者funianwuxin