Greasy Fork is available in English.

C&C Tiberium Alliances Eldas - Combat Simulator

Combat Simulator used to plan and strategize attack before going into battle. This script based on Peluski17 Simulator script.

Script này đã bị xóa.

Tác giả
DLwarez 007
Cài đặt hàng ngày
0
Số lần cài đặt
171
Đánh giá
0 0 0
Phiên bản
4.0.0
Đã tạo
Đã cập nhật
Giấy phép
N/A
Áp dụng cho

Mô tả của tác giả

Combat Simulator used to plan and strategize attack before going into battle. This script based on Peluski17 Simulator script.

Credits : Elda1990

This is a rehosted script from : http://userscripts.org/scripts/show/163642