Greasy Fork is available in English.

C&C Tiberium Alliances CENTER DRIVEN CDSIM Combat Simulator

CENTER DRIVEN's Combat Simulator and Combat Stats

Script này đã bị xóa.

Tác giả
DLwarez 007
Cài đặt hàng ngày
0
Số lần cài đặt
357
Đánh giá
0 0 0
Phiên bản
4.0.1
Đã tạo
Đã cập nhật
Giấy phép
N/A
Áp dụng cho
  • https://prodgame*.alliances.commandandconquer.com/*/index.aspx*

Mô tả của tác giả

Advanced Combat Simulator and Combat Statistics

This script was built to be Combat Simulator for the CnC TA Alliance CENTER DRIVEN.

Screen :
CDSIM Screen

Current Functions:
-Combat Simulator
-Combat Stats

Credits : XDAAST.XDaast.daltondaast.KingCrimson

This is a rehosted script from : https://userscripts.org/scripts/show/173566