Greasy Fork is available in English.

Virtonomica: смена названий юнитов через групповые операции

Плагин для https://greasyfork.org/ru/scripts/2843-virtonomica-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE-%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5-%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8

Tác giả
cobr123
Cài đặt hàng ngày
0
Số lần cài đặt
418
Đánh giá
0 0 0
Phiên bản
1.6
Đã tạo
Đã cập nhật
Giấy phép
N/A
Áp dụng cho
  • http*://*virtonomic*.*/*/main/company/view/*